AUTOGÉNNY TRÉNING

Všetkých Vás srdečne pozývame na nácvik relaxačnej metódy Autogénny tréning, nakoľko aktuálne otvárame novú skupinku:

  • Dátum: 20. október 2022 (štvrtok)
  • Začiatok: o 16.00 hod.
  • Trvanie: 30 minút
  • Skupinka: max 7 ľudí
  • Počet stretnutí: 5 opakovaných stretnutí
  • Cena: 60 Eur