TÍM FYZIATRICKEJ AMBULANCIE

Bc. Natália ŠIBÍKOVÁ

Bakalárske štúdium som absolvovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte zdravotníckych vied v Piešťanoch. V súčasnosti študujem magisterský stupeň na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Počas štúdia som absolvovala prax v rôznych nemocniciach, napr. Kramáre, NÚRCH, Nemocnica Alexandra Wintera, Adeli a NsP Považská Bystrica. Moje absolvované kurzy sú Tejpovanie, SPS „A +B“ (SM systém) a Ruské kombinované techniky (manuálne techniky a bankovanie).

Email:     natalia.sibikova@enoia.sk    

Bc. Michal PALKECH

ZAMERANIE VO FYZIOTERAPII:

 
 • vertebrogénne ochorenia (ochorenia chrbtice): poškodenia platničky, instabilita chrbtice, defirmity chrbtice (napr. skolióza, …),
 • kondičné a posilňovacie cvičenia,
 • poúrazová rehabilitácia,
 • fyzioterapia po operáciach pohybového aparátu,
 • rehabilitácia vestibulárneho aparátu (vertigo-závraty),
 • chybné držania tela (deti 12+, dospelí).
 

KURZY:

 • MDT – McKenzie metóda, Mechanická diagnostika a terapia (časť A,B,C,D,E),
 • Rehabilitácia vestibulárneho aparátu (Vertigo),
 • Fyzioterapia športoyých zranení,
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe,
 • Komplexný prístup vo fyzioterapii a fyzioterapia funkcie (Psychosomatická rehabilitácia),
 • PNF – Proprioceptívna Neuromuskulárna Facilitácia,
 • Cvičenie na fitlopte, Nestabilné  plošiny a overbally,
 • Nový koncept manuálnej medicíny –  periférne kĺby,
 • SMS systém.
 

MUDr. Martina KAČIAKOVÁ

 • absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine – ukončené 2017,
 • špecializácia v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – ukončené 02/2023,
 • manuálna terapia – diagnostika, myofasciálne techniky,  mobilizácie a manipulácie chrbtice a periférnych kĺbov,
 • diagnostika a liečba funkčných ochorení pohybového aparátu,
 • obstreky chrbtice a periférnych kĺbov.
 

Email:     fyzioterapia@enoia.sk