Enoia – Centrum celého človeka je psychologicko-fyziatrické centrum, 

ktoré nahliada na človeka v celej jeho komplexnosti

ako na bio-psycho-duchovne fungujúcu bytosť.

NAŠA AKTUÁLNA PONUKA...

DOSPELÍ
PÁRY A RODINY
SKUPINOVÁ TERAPIA A RELAXÁCIE

FYZIOTERAPIA

SME TU PRE VÁS