K3P 2023:

Kresťanská orientácia pre aktuálne výzvy
v starostlivosti o duševné zdravie

Srdečne Vás pozývame na celoslovenské stretnutie katolíckych psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov, ktoré sa uskutoční 18. marca 2023 v kúpeľoch Nimnica.

 

ÚDAJE K PLATBE:

Konferenčný poplatok je 22 EUR, ktorý je potrebné uhradiť do 10.3.2023:

  • číslo účtu: SK15 7500 0000 0040 0189 0752
  • firma: Partner Progress, s.r.o.
  • variabilný symbol: 18032023
  • do poznámky napíšte: meno a priezvisko účastníka

 

V prípade že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

 

UBYTOVANIE:

Ak máte záujem o ubytovanie, prípadne víkendový pobyt, kontaktuje čím skôr prijímaciu kanceláriu Kúpeľov Nimnica na telefónom čísle 042/4608 608 alebo mailom na rezervacie@kupelenimnica.sk .