KEĎ TELO HOVORÍ CEZ DUŠU

Čas: 21.10.2021 (štvrtok), od 17:00 do 19:00
Prednášok je možné zúčastniť sa aj online formou.

Miesto: Štúrova 40, Považská Bystrica (budova bývalej Vojenskej správy)

Čomu sa budeme venovať?

Cieľom prvého večerného stretnutia je ponúknuť komplexný pohľad na zdravie a chorobu. Keď duša trpí a ostáva nevypočutá, jej bolesť sa môže navonok prejaviť vo forme telesných ťažkostí.

Na praktických príkladoch nášho tela budeme hľadať odpovede na otázky: Sú telo a duša naozaj prepojené? Ako spolu komunikujú? Existujú na to vedecké dôkazy? Môže psychológ liečiť aj telo? Súčasťou prednášky bude teda aj rozprávanie o konkrétnych ochoreniach, ktoré zvykneme nazývať psychosomatickými, ako aj objasnenie psychologických základov fungovania imunitného systému. Účastníkom bude tiež ponúknutá ochutnávka relaxačnej psychologickej techniky, ktorá prispieva v správnej kombinácii starostlivosti k zotaveniu tela i duše zároveň.