POSLUŠNOSŤ VS REŠPEKT

Bude sa veľa a voľne diskutovať na tému rodičovskej dilemy vyžadovania poslušnosti dieťaťa a zároveň rešpektu k nemu. 

Otázkou je, či sú tieto dve témy protipólmi alebo ich môžeme poňať ako dve vedľa seba idúce a súvsťažne fungujúce metódy vo výchove.
 
  • psychológ: Mgr. Alena Michalcová, PhD.
  • miesto konania: Mamiklub, Pastoračné centrum Stred , PB
  • dátum: 6. február 2024
  • čas : 10:00 hod.
  • vstupné: 2 EUR