PSYCHOLOGICKÉ VEČERY

Počas mesiacov máj – jún 2022 Vám ponúkame cyklus zaujímavých odborných prednášok na témy:

  • streda 25. máj 2022: AKO ZLEPŠIŤ NAŠU PAMÄŤ

        (prednáša Mgr. Adriana Rišková)

  • štvrtok 2. jún 2022: AJ HUDBA MÔŽE LIEČIŤ – MUZIKOTERAPIA

        (prednáša Mgr. Jana Vindišová, PhD.)

  • streda 8. jún 2022: AKO ROZPOZNAŤ, KEĎ SMERUJEME K VYHORENIU

        (prednáša PhDr. Martina Šadláková)