PSYCHOLÓG

Do nášho tímu prijmeme PSYCHOLÓGA s chuťou zapojiť sa do inovatívnych projektov v oblasti duševného zdravia. Pracovná ponuka je vhodná aj pre absolventa.

Miesto výkonu práce: ENOIA – Centrum celého človeka, Štúrova 40, Považská Bystrica
Termín nástupu: 1. 11. 2023
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1200 € / mesiac + osobné ohodnotenie

Náplň práce:
– poskytovanie psychologického poradenstva
– psychodiagnostika
– vedenie skupinovej relaxácie
– administratívna činnosť, objednávanie klientov, spravovanie webu atď.

Zamestnanecké benefity:
– príjemné a profesionálne prostredie
– možnosť intervíznych stretnutí
– možnosť profesného rozvoja, vzdelávanie v klinickej praxi – možnosť garantovania špecializácie v odbore klinická psychológia
– práca v tíme
– stravovacia karta MyEdenred

Požiadavky:
– ukončené VŠ štúdium II. stupňa v odbore psychológia
– všeobecné znalosti práce s PC – MC Word, Office, Excel, PowerPoint

Osobnostné predpoklady: odbornosť, komunikatívnosť, flexibilita, lojálnosť, zmysel pre tímovú prácu
a prácu s ľuďmi, tvorivé a inovatívne myslenie

Charakteristika nášho centra:
Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o klientelu širokého spektra vzhliadajúc k jej individuálnym potrebám a požiadavkám. Centrum celého človeka berie ohľad na individualitu
osobnosti a jej komplexnosť – bio-psycho-duchovný rozmer. Centrum ponúka tiež fyzioterapeutické
služby.

V prípade záujmu o ponúkané pracovné miesto zasielajte svoj životopis a motivačný list na
enoia@enoia.sk.

PSYCHOLÓG/
PSYCHOTERAPEUT S PRAXOU

Do nášho tímu prijmeme PSYCHOLÓGA/PSYCHOTERAPEUTA S PRAXOU.
 
Miesto výkonu práce: ENOIA – Centrum celého človeka, Štúrova 40, Považská Bystrica

Termín nástupu: 1. 11. 2023
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1400 € / mesiac + osobné ohodnotenie

Náplň práce:
– poskytovanie psychologického poradenstva a psychoterapie
– psychodiagnostika

Zamestnanecké benefity:
– príjemné a profesionálne prostredie
– možnosť intervíznych stretnutí
– možnosť profesného rozvoja, vzdelávanie v klinickej praxi – možnosť garantovania špecializácie v odbore klinická psychológia
– práca v tíme
– stravovacia karta MyEdenred

Požiadavky:
– ukončené VŠ štúdium II. stupňa v odbore psychológia
– ukončený alebo prebiehajúci dlhodobý psychoterapeutický výcvik
– prax v odbore 3 roky
– všeobecné znalosti práce s PC – MC Word, Office, Excel, PowerPoint
– prednášková činnosť

Osobnostné predpoklady: odbornosť, komunikatívnosť, flexibilita, lojálnosť, zmysel pre tímovú prácu

Charakteristika nášho centra:
Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o klientelu širokého spektra vzhliadajúc k jej individuálnym potrebám a požiadavkám. Centrum celého človeka berie ohľad na individualitu osobnosti a jej komplexnosť – bio-psycho-duchovný rozmer. Centrum ponúka tiež fyzioterapeutické služby.

V prípade záujmu o ponúkané pracovné miesto zasielajte svoj životopis a motivačný list na
enoia@enoia.sk.

 

TERAPEUT
S PRAXOU

Do nášho tímu prijmeme FYZIOTERAPEUTA S PRAXOU.
 
Miesto výkonu práce: ENOIA – Centrum celého človeka, Štúrova 40, Považská Bystrica

Termín nástupu: 1. 11. 2023
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1300 € / mesiac + osobné ohodnotenie

Náplň práce:
– poskytovanie fyzioterapeutických služieb
– vedenie skupinovej relaxácie
– administratívna činnosť, objednávanie klientov, spravovanie webu atď.

Zamestnanecké benefity:
– príjemné a profesionálne prostredie
– práca v tíme
– stravovacia karta MyEdenred

Požiadavky:
– ukončené VŠ štúdium II. stupňa v odbore fyzioterapia
– praktická skúsenosť v odbore
– využitie fyzioterapeutických metód a techník
– náhľad na prácu s klientom z pohľadu psychosomatiky a celostného rozvoja

Osobnostné predpoklady: odbornosť, flexibilita, lojálnosť, zmysel pre prácu s ľuďmi, tvorivé a inovatívne myslenie

Charakteristika nášho centra:
Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o klientelu širokého spektra vzhliadajúc k jej individuálnym potrebám a požiadavkám. Centrum celého človeka berie ohľad na individualitu osobnosti a jej komplexnosť – bio-psycho-duchovný rozmer. Centrum ponúka tiež fyzioterapeutické služby.

V prípade záujmu o ponúkané pracovné miesto zasielajte svoj životopis a motivačný list na
enoia@enoia.sk.