BYŤ INŠPIROVANÝ

Aj naše osobné životné príbehy sú plné bohatých a jedinečných námetov. Niekedy sa však v nich dokážeme ľahko stratiť, zamotať a svojmu vlastnému príbehu aj my sami prestávame rozumieť. Workshop nás pozýva využiť podnetné starobylé biblické príbehy pre náš osobný rast, či pochopenie našej životnej cesty formou tzv. naratívneho prístupu, ktorý sa zameriava na život človeka ako príbeh.

Pozývame Ťa zažiť sebaskúsenostný skupinový workshop, ktorého psychoterapeutickým nástrojom je biblický text a práca s ním formou tzv. naratívneho prístupu, ktorý sa zameriava na život človeka ako na príbeh.

ČO JE TO HAGIOTERAPIA?
Hagioterapia je terapia realizovaná psychológom prostredníctvom literárneho textu náboženského charakteru.

CIEĽ WORKSHOPU: Workshopom chceme ponúknuť účastníkom zažiť rôznorodosť a
jedinečnosť životných/osobných PRÍBEHOV, ktoré majú moc objavovať, meniť, či
znovuvytvárať naše životy tak, aby sa stávali plnohodnotnejšími.

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ: pre každého, kto sa chce nechať inšpirovať, či hľadať odpovede pre svoj život. Podmienkou účasti nie je vierovyznanie, keďže biblický text je v hagioterapii ponímaný ako akýkoľvek iný inšpiratívny text.

  • Termín: sobota 16.3.2024, od 10:00 do 14:00
  • Miesto konania: Centrum celého človeka ENOIA, Štúrová 40, Považská Bystrica
  • Cena: 55 EUR (zahŕňa materiály a coffee break)

Lektori:

  • Mgr. Mária Dugová – certifikovaná terapeutka v naratívnom prístup, ENOIA,
  • Mgr. Juraj Gendiar – psychoterapeut, kňaz, stredoškolský pedagóg
  • PhDr. Martina Šadláková – klinický psychológ, ENOIA