NEVIDITEĽNÁ BOLESŤ DUŠE

„Pokojne stačí, ak budete kráčať vedľa mňa. Keď začnem plakať, držte ma za ruku. Keď sa Vám bude zdať, že sa uzatváram do seba, prosím opýtajte sa ma.“

Ak vnímate v týchto úvodných slovách svoje vlastné myšlienky či pocity, iste ste už v živote zažili situáciu, v ktorej ste vnímali nedostatok síl pohnúť sa ďalej. Vtedy ste si možno veľmi priali pomoc od druhých, ktorá sa však akosi nedala prijať.

Počas druhého psychologického večera sa bližšie pozrieme na prežívanie strachu zo straty, z neúspechu, z odmietnutia, z bezmocnosti či z nového a neznámeho. práve strach je často to, čo nás paralyzuje v našej snahe konať.

Miesto otázky, čo môžeme očakávať od života si totiž položíme otázku trochu inak. Budeme hľadať nový pohľad v našej zložitej životnej situácii a pýtať sa samých seba, čo môže život očakávať od nás samých.

Tiež poodhalíme ako pristupovať k svojim blízkym trpiacim depresiou či úzkosťami a sprevádzať ich tak, aby sme im aj nám situáciu pomohli niesť.