PSYCHOLÓGIA A VIERA 3

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 3. beh semestrálneho vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie.

Online kurz je určený primárne pre kňazov, zasvätených a laikov, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít. Vzdelávanie bude prebiehať  mesiacoch október až február formou siedmych 2-hodinových webinárov a dobrovoľných diskusných psycho-kaviarní (s účasťou špeciálnych hostí – odborníkov na danú tému) s možnosťou hlbšie rozobrať konkrétne otázky.

Projektom chcú organizátori podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí na pomedzí duchovného a duševného. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.

Témy webinárov:

  • 12. 10. 2023 – Psychológia a viera
  • 26. 10. 2023 – Rozum a cit: emócie v kontexte prežívania viery
  • 09. 11. 2023 – Depresia v bio-psycho-spirituálnej perspektíve
  • 23. 11. 2023 – OCD a škrupulozita: život s náboženskou úzkosťou
  • 14. 12. 2023 – Trauma vs. vnútorné zranenie. Sexuálne zneužívanie
  • 11. 01. 2024 – Keď sexualita bolí
  • 25. 01. 2024 – (Pastoračné) výzvy modernej doby
  • 10. 02. 2024 – Kolokvium absolventov (dobrovoľné)

 

Medzi absolventmi kurzu je doposiaľ: 82 diecéznych a 28 rehoľných kňazov, 24 bohoslovcov, 71 zasvätených žien a 46 laikov.

Článok o prvom ročníku kurzu:                                                                      https://www.slovoplus.sk/ake-su-vyzvy-prepajania-psychologie-a-viery-v-21-storoci