PSYCHOLÓGIA A VIERA 2

Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2. ročník semestálneho vzdelávania Psychológia a viera s podtitulom Pastorálna psychológia pre 21. storočie

Online kurz je určený primárne pre kňazov, zasvätených a laikov, ktorí sú zapojení do pastoračných aktivít. Vzdelávanie bude prebiehať v mesiacoch október 2022 až február 2023 formou siedmych 2 – hodinových webinárov a dobrovoľných diskusných psycho-kaviarní s možnosťou hlbšie rozobrať konkrétne otázky. Projektom chcú organizátori podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často stretávajú s problémami a ťažkosťami iných ľudí na pomedzí duchovného a duševného. Hlavným cieľom je aplikovať získané poznatky priamo do pastoračnej praxe.

Absolventmi úspešne ukončeného 1. ročníka je 40 diecéznych a 11 rehoľných kňazov, 58 zasvätených žien a 13 laikov.