PSYCHOLOGICKÉ VEČERY 2

Počas mesiacov november – december 2022 Vám ponúkame cyklus zaujímavých odborných prednášok na témy:

  • streda 9. november 2022: BYŤ RODIČOM JE TAK (STRAŠNE) KRÁSNE

        (prednáša Mgr. Alena Michalcová, PhD.)

  • streda 23. november 2022: TRAUMA – KEĎ SÚ RANY PRÍLIŠ HLBOKÉ

        (prednáša Mgr. Jana Vindišová, PhD.)

  • piatok 9. december 2022: AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ

        (prednáša Mgr. Denisa Zlevská)

BONUS:

  • pondelok 12. december 2022: ZDRAVÉ VS. CHORÉ DIEŤA

        (prednáša pediater MUDr. Tatiana Reváková)